Hãy trở thành
người đầu tiên sở hữu

Mở,
Mở Tết đậm đà!
ĐỘC QUYỀN TẠI
PEPSISHOP.VN/PEPSIMUOI

Siêu phẩm hộp Pepsi Muối chính thức mở tặng
hoàn toàn miễn phí! Đăng kí để nhận Pepsi Muối
Mở Tết Đậm Đà ngay!

Thời gian đặt hàng chính thức Pepsi Muối từ ngày 30/11/2018
Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 7 ngày làm việc từ ngày hoàn tất đơn hàng.
*Pepsi Muối là Sản phẩm giới hạn. Mỗi số điện thoại chỉ đặt tối đa 1 sản phẩm.

Siêu phẩm hộp Pepsi Muối chính thức
mở tặng hoàn toàn miễn phí!
Đăng kí để nhận Pepsi Muối -
Mở Tết Đậm Đà ngay!

Tin nhắn xác nhận đã được gửi đến số điện thoại của bạn.
Hãy nhập mã xác nhận để tiếp tục đặt hàng.

Tin nhắn xác nhận sẽ được gửi lại sau giây
Thời gian đặt hàng chính thức Pepsi Muối từ ngày 30/11/2018
Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 7 ngày làm việc từ ngày hoàn tất đơn hàng.
*Pepsi Muối là Sản phẩm giới hạn. Mỗi số điện thoại chỉ đặt tối đa 1 sản phẩm.

Chúc mừng, bạn đã là chủ nhân của
Pepsi Muối!

Pepsi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 05 ngày làm việc để giao hàng.
Và cùng chào đón sự xuất hiện của Pepsi Muối bằng cách tham gia sự kiện
ra mắt ngày 07/12/2018 tại Hà Nội và TP.HCM!

Rất tiếc, hiện tại 5000 chai Pepsi Muối đầu tiên đã có người sở hữu. Để trở thành những người sở hữu Pepsi Muối tiếp theo, hãy tham gia sự kiện ra mắt Pepsi Muối vào
ngày 07/12/2018 tại Hà Nội và TP.HCM

Rất tiếc, 1000 chai Pepsi Muối trong ngày hôm nay đã có người sở hữu. Bạn hãy trở lại vào hôm sau để có thể tiếp tục đặt hàng.